Σπάραγμα Παρακλητικής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136985 1298 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σπάραγμα Παρακλητικής
Υπότιτλος:
Γ΄ και Δ΄ ήχοι
Αιώνας:
ΙΒ' (τέλη) - ΙΓ΄ (αρχές)
Ύλη:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
29 Χ 20,5 / 23,5 x 16,5
Αριθμός φύλλων:
5 (στήλες 2)
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Αριθμός τεκμηρίου:
ΣΤ'

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10