Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1419 797 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1878
Χρονική κάλυψη:
18781116
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1