Συνεδρίαση: 25 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1421 307 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Δεκεμβρίου 1862
Χρονική κάλυψη:
18621225
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεννάδιος
Δημήτριος Βεναρδάκης
Μόνιμη διεύθυνση:

1