Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168056 1939 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει
Υπότιτλος:
Κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων παλαιών τε και νέων, εξηγηθείσαν εις την Νέας της Μουσικής Μέθοδον, και μετά πάσης επιμελείας διορθωθείσαν ήδη εσχάτως παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, επιστασία δέ του ιδίου νύν πρώτον εκδοθείσαν εις τύπον αναλώμασι του Ισάκ δε Κάστρο Τόμος δεύτερος εν Κωνσταντινουπόλει εκ της τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν ,αωκδ΄ 1824
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1824
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23,7 x 17
Αριθμός φύλλων:
σσ. 424
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό ανοιχτόχρωμο δέρμα. Στη ράχη λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ. Εσωτερικώς τνω πινακίδων επικολλημένα φύλλα κυανού χάρτου. Οι σσ. 113 - 114, 259 - 261 εξέπεσαν και αντικαταστάθηκαν από χειρόγραφο τμήμα το οποίο αναπληρώνει το ελλείπον περιεχόμενο.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ5 / 65

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220