Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168132 1752 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη
Υπότιτλος:
Περιέχουσα συλλογήν εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών, με προσθήκην εν τω τέλει καί τινων ρωμαϊκών τραγωδίων εις μέλος οθωμανικόν και ευρωπαϊκόν, εξηγηθέντων εις το νέον της Μουσικής σύστημα παρά Θεοδώρου Φωκαέως και Σταυράκη Βυζαντίου των μουσικολογιωτάτων, επιθεωρηθέντων δ΄ επιμελώς και επιδιορθωθέντων κατά γραμμήν παρά του Μουσικολογιωτάτου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενός των εφευρετών του ειρημένου συστήματος, φιλοτίμω δαπάνη των ιδίων. Εν τη κατά τον Γαλατάν Τυπογραφία του Κάστορος 1830 ,αωλ'
Εκδότης:
Θ. Παράσχου - Στ. Κωνσταντίνου
Th. Paraschou - St. Konstantinou
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1830
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20,8 x 15
Αριθμός φύλλων:
259 + 3 + 1
Σημειογραφία:
Νέα Μέθοδος
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό ανοιχτόχρωμο δέρμα. Περιμετρικώς των δύο πινακίδων μία διακοσμητική ταινία σχηματιζομένη από άνθη και ρόδακες. Στις τέσσερεις γωνίες ρομβοειδείς σφραγίδες άνθους και στο κέντρο σφραγίδα με το Σταυρό. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ7 / 17

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135