Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168140 1558 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου
Υπότιτλος:
Περιέχονται Χερουβικά και Κοινωνικά των Κυριακών και Κοινωνικά του ενιαυτού
Μελουργός:
Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
25 x 18
Αριθμός φύλλων:
Α'+1-66
Σημειογραφία:
Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο χάρτη. Στις δύο πινακίδες περιμετρικά διακοσμητική ταινία σχηματιζόμενη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας άνθους. Στο άνω τμήμα του εμπροσθοφύλλου διακοσμητικές σφραγίδες. Η διακόσμηση φέρει χρυσοτυπία. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα οθωμανικής μαρμαρόκολλας.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ8 / 95

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68