Δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168141 1928 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
Υπότιτλος:
Εξηγηθέν δέ κατά την Νέαν Μέθοδον παρά Γρηγορίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Τόμος δεύτερος, εν Κωνσταντινουπόλει εκ της τυπογραφίας Ισάκ δε Κάστρου 1835
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Γεώργιος Ογουρλός
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1835
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20,3 x 13
Αριθμός φύλλων:
σσ. 392 + φφ. 1 + 2
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο χάρτη. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη και επ' αυτής ετικέτα με την αναγραφή ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΟΜΟΣ Β'. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ11 / 71

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203