Μουσική Μέλισσα, περιέχουσα τα στιχηρά ιδιόμελα απασών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού των δώδεκα μηνών, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, συν τοις απολυτικίοις και εισοδικοίς αυτών

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168177 436 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσική Μέλισσα, περιέχουσα τα στιχηρά ιδιόμελα απασών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού των δώδεκα μηνών, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, συν τοις απολυτικίοις και εισοδικοίς αυτών
Υπότιτλος:
Νύν πρώτον εκδίδεται εις τόμους τέσσαρας παρά Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως, αναλώμασι του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος τρίτος, εν Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως, εκ της του Κάστρου τυπογραφίας 1847
Εκδότης:
Θεόδωρος Φωκαεύς
Theodoros Fokaeus
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1847
Ύλη:
Χαρτί
Αριθμός φύλλων:
σσ. 301
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ33 / 22

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157