Συνεδρίαση Α΄: 7 Οκτωβρίου 1895

Πρακτικά uoadl:1734 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Α΄: 7 Οκτωβρίου 1895
Χρονική κάλυψη:
18951007
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Οικονομικά
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Λασσάνειος ποιητικός διαγωνισμός
Μισθοί
Προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8