Πολυέλεος Εξομολογείσθε τω Κυρίω, Πέτρου Μπερεκέτη, ήχ νενανώ

Μουσική Ενότητα uoadl:182174 3032 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολυέλεος Εξομολογείσθε τω Κυρίω, Πέτρου Μπερεκέτη, ήχ νενανώ
Περιγραφή:Η σύνθεση Πέτρου μελῳδοῦ τοῦ Μπερεκέτη σὲ ἦχο πλάγιο
τοῦ δευτέρου (νενανώ) [περὶ αὐτῆς βλ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ,
Ὁ πολυέλεος, σσ. 290-292], εἶναι ἤδη δημοσιευμένη δύο φορές·
παλαιότερα μὲν στὸ
Μουσικὸ παράρτημα τῆς
μουσικῆς ἐφημερίδος Φόρμιγξ
[βλ. Μουσικὸν
παράρτημα Φόρμιγγος
Β', σσ. 54-72], πρόσφατα δὲ στὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Μπερεκέτη ἀπὸ τὸν Χαράλαμπο
Καρακατσάνη [βλ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ,
Ἅπαντα
Μπερεκέτου
Α', σσ. 147-163]. Ἀποτελεῖ, πάντως, ποίημα ποὺ στὸν ψαλτικὸ
κόσμο κατέστη κυρίως γνωστὸ κατόπιν τῆς ἀνθολογήσεως πέντε στίχων του (καθ'
ἑρμηνεία χοροῦ ψαλτῶν ὑπὸ τὸν μακαριστὸ ἄρχοντα πρωτοψάλτη Θρασύβουλο Στανίτσα)
σὲ φερώνυμο διπλὸ δίσκο βινυλίου τοῦ
Ἱδρύματος
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
[βλ. Πέτρος
Μπερεκέτης
, δίσκος πρῶτος, ὄψη β', μέλος ὑπ' ἀριθμὸν 4].


Σημειώσεις:
Ψάλλει ο χορός ψαλτών "Οι Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης", με χοράρχη τον καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη