Επιστολές

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183211 1155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιστολές
Αιώνας:
ΙΗ΄
Περιγραφή:
Περιεχόμενο κώδικος: Σειρά επιστολών επωνύμων και ανωνύμων προσώπων, καθώς και ένα απόσπασμα απο τον Πλούτο του Αριστοφάνη.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια.Στάχωση απο στέρεο χαρτί και απο δέρμα με απλά επιτυπώματα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14,5x19.8 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ. 4- 200
Ταξιθετικός αριθμός:
44
Σημειώσεις:
φ. 101v: Διόδωρος Μάσχας Χίος τη 31 10βρίου 1883.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.