Ιατροσόφιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183213 1485 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιατροσόφιον
Αιώνας:
ΙΘ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει ιατροσόφια για την πρόληψη και αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων υγείας.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση απο στέρεο-συμπιεσμένο χαρτί και απο δέρμα με εκτυπώματα. Ο κώδικας φέρει και ερυθρά επίτιτλα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
18x25
Αριθμός σελίδων:
φφ. 31
Ταξιθετικός αριθμός:
46

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34