Μαργουνίου Λόγοι (και άλλα θεολογικού περιεχομένου κείμενα)

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183310 1578 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαργουνίου Λόγοι (και άλλα θεολογικού περιεχομένου κείμενα)
Αιώνας:
ΙΗ΄
Περιγραφή:
Ο κώδικας αποτελείται απο πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες: 1. Ομιλίες Μαξίμου Μαργουνίου, επισκόπου Κηθύρων 2. Κυρίλλου Αλεξανδρείας "σύντομος πραγματεία κατά Ιουδαίων" 3. Κυρίλλου Αλεξανδρείας "περί εξόδου ψυχής" και "περί δευτέρας παρουσίας" 4. Διήγηση Μακαρίου του Αιγυπτίου και 5. Αποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου (ατελές).
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας βρίσκεται σε καλή κατάσταση με μικρές φθορές απο έντομα στα εξώφυλλα. Έχει στάχωση απο συμπιεσμένο χαρτί που περιβάλλεται απο λευκή περγαμηνή. Σώζεται ο ένας απο τους δύο θηλυκωτήρες. Ερυθρά ιδιόρρυθμα επίτιτλα στην αρχή κάθε κεφαλαίου.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,20x0,137
Αριθμός σελίδων:
φφ. 173
Ταξιθετικός αριθμός:
5
Σημειώσεις:
Στη ράχη σημειώνεται: "ΜΑΡΓΟΥ/ΝΙΟΥ/ ΛΟΓΟΙ"

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171