Γεροντικόν ανεπίγραφο Εις άγαλμα του Καιρού Ποσειδίππου. Του εν αγί(οι)ς π(ατ)ρ(ό)ς ημών Επιφανείου επισκόπου Κύπρου Φυσιολογικ(όν) παραδειγματικόν. Τω ευσεβεστάτω κ(αι) θεοστέπτω βασιλεί Καρόλω Αρσένιος ο Μονεμβάσιος αρχιεπίσκοπος αίρειν τρόπαια κατά βαρβάρ(ων). Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Φιλή Στίχοι προς τον αυτοκράτορα κύριον Μιχαήλ περί ζώων ιδιότητος.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183312 1230 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεροντικόν ανεπίγραφο
Εις άγαλμα του Καιρού Ποσειδίππου.
Του εν αγί(οι)ς π(ατ)ρ(ό)ς ημών Επιφανείου επισκόπου Κύπρου Φυσιολογικ(όν) παραδειγματικόν.
Τω ευσεβεστάτω κ(αι) θεοστέπτω βασιλεί Καρόλω Αρσένιος ο Μονεμβάσιος αρχιεπίσκοπος αίρειν τρόπαια κατά βαρβάρ(ων).
Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Φιλή Στίχοι προς τον αυτοκράτορα κύριον Μιχαήλ περί ζώων ιδιότητος.
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση βύρσινη με απλά επιτυπώματα. Ερυθρά πρωτογράμματα.Ο κώδικας αποτελείται απο πέντε κεφάλαια (διαφορετικές θεματικές ενόητες)εκ των οποίων τα δύο τελευταία προέρχονται απο διαφορετικό χέρι. Κοσμείται απο 45 καλλιτεχνιικότατες σηπιογραφημένες εικόνες.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,23x0,16
Αριθμός σελίδων:
φφ. 81
Ταξιθετικός αριθμός:
7

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81