Ιατροσόφιων μετά και μαγικών συνταγών Βροντολόγιον και σεισμολόγιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183313 1611 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιατροσόφιων μετά και μαγικών συνταγών
Βροντολόγιον και σεισμολόγιον
Αιώνας:
ΙΖ΄
Περιγραφή:
Το παρόν χειρόγραφο περιέχει ιατροσόφια, ζώδια και σημεία του καιρού.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Νεώτατη στάχωση. Διακοσμημένο με μικρούς έγχρωμους θυρεούς των ζωδίων. Ερυθρά πρωτογράμματα και επίτιτλα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,15x0,87
Αριθμός σελίδων:
φφ. 62
Ταξιθετικός αριθμός:
8

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63