Εισαγωγή εις τα αριθμητικά τοις κατά την Αθωνιάδα ακαδημίαν των επιστημών ακροωμένοις συντόμως σχεδιασθείσα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183321 585 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εισαγωγή εις τα αριθμητικά τοις κατά την Αθωνιάδα ακαδημίαν των επιστημών ακροωμένοις συντόμως σχεδιασθείσα
Αιώνας:
ΙΗ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση βύρσινη, υποκίτρινη με επιτυπώματα παραστάσεις αγίων.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,22xο,165
Αριθμός σελίδων:
φφ. 73
Ταξιθετικός αριθμός:
16

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72