Αποφθέγματα Εκ το του Γουζέλη βιβλίον Γνωμικά δίστιχα Δαμασκηνού αρχιερέως του Στουδίτου, συνάθροισις εκ των παλαιών Φιλοσόφων, περί φύσεως κ(αί) Ιδιωμάτων τινών ζώων. Επιγράμματα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183329 591 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποφθέγματα
Εκ το του Γουζέλη βιβλίον
Γνωμικά δίστιχα
Δαμασκηνού αρχιερέως του Στουδίτου, συνάθροισις εκ των παλαιών Φιλοσόφων, περί φύσεως κ(αί) Ιδιωμάτων τινών ζώων.
Επιγράμματα
Αιώνας:
ΙΘ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση από χαρτόνι.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,22x0,157
Αριθμός σελίδων:
φφ. 56
Ταξιθετικός αριθμός:
23
Σημειώσεις:
φ.1 ακέφαλο λεξικό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47