Αρχή των Ιαμβικών στίχων. Ανακρεόντιον μέτρον. Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου. Πόνημα Αναστασίου Ιεροδιακόνου του Γορδίου. Περί της διαφοράς ην έχομεν οι ανατολικοί προς τους Λατίνους περί του Πάσχα, και προς τους Εβραίους δια το νομικόν Φάσκα, όπως συμβαίνει εσθ΄ ότε κ(αι) πασχάζουσιν αυτοί εν μήνα πρότερον από ημάς. Του κυρίου Θεοδώρου του πτωχού Προδρόμου, Εξήγησις εις το παρόν τροπάριον και άλλων πολλών.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183333 716 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρχή των Ιαμβικών στίχων.
Ανακρεόντιον μέτρον.
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου.
Πόνημα Αναστασίου Ιεροδιακόνου του Γορδίου.
Περί της διαφοράς ην έχομεν οι ανατολικοί προς τους Λατίνους περί του Πάσχα, και προς τους Εβραίους δια το νομικόν Φάσκα, όπως συμβαίνει εσθ΄ ότε κ(αι) πασχάζουσιν αυτοί εν μήνα πρότερον από ημάς.
Του κυρίου Θεοδώρου του πτωχού Προδρόμου, Εξήγησις εις το παρόν τροπάριον και άλλων πολλών.
Αιώνας:
ΙΗ΄-ΙΘ΄
Περιγραφή:
Το παρόν χειρόγραφο περιέχει 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες. π.χ.(φ.2-8v) Αρχή των Ιαμβικών στίχων, (φ.9-9v) Ανακρεόντιον μέτρον, (φ.17) Πόνημα Αναστασίου Ιεροδιακόνου του Γορδίου κ.ά.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,20x0,15
Αριθμός σελίδων:
φφ. 33
Ταξιθετικός αριθμός:
26
Σημειώσεις:
Στάχωση από παλαιό διανθισμένο χαρτί.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31