Βιβλία δύο, Τω πρώτω λέγεται, Μετεωρολογικόν. Το δεύτερο λέγεται, Πέτρα σκανδάλου. Το πρώτο αρχίζει από φύλλω α΄ το δεύτερο από φύλλα, μγ΄ ευρίσκονται δε και άλλα τινά πάνυ οφέλιμα τα οποία, αρχίζουν από φύλλα ρξα', κ(αί) τελιώνουν έως φύλλ. ριθ΄

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183335 631 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλία δύο, Τω πρώτω λέγεται, Μετεωρολογικόν. Το δεύτερο λέγεται, Πέτρα σκανδάλου. Το πρώτο αρχίζει από φύλλω α΄ το δεύτερο από φύλλα, μγ΄ ευρίσκονται δε και άλλα τινά πάνυ οφέλιμα τα οποία, αρχίζουν από φύλλα ρξα', κ(αί) τελιώνουν έως φύλλ. ριθ΄
Συγγραφέας:
Αλέξανδρος Κούρκουλης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση βύρσινη με απλά επιτυπώματα. Σώζονται τμήματα θηλυκωτήρων. Έχει εκπέσει το τελευταίο φύλλο.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,23x0,16
Αριθμός σελίδων:
φφ. 97
Ταξιθετικός αριθμός:
28 [29]

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101