Τραγώδια Ελληνικά

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183337 573 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τραγώδια Ελληνικά
Αιώνας:
ΙΘ΄
Περιγραφή:
Ανθολογία ασμάτων.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Χάρτινο περικάλλυμα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,145x0,10
Αριθμός σελίδων:
φφ. 28
Ταξιθετικός αριθμός:
30 [31]

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24