Παιάν Των Χρηστουγενώνν

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183339 332 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παιάν
Των Χρηστουγενώνν
Αιώνας:
ΙΒ΄
Περιγραφή:
Παιάνες. αρχ.1: Δεύτε Έλληνες γενναίοι,/ Δράμετε προθύμως νέοι,/ εις τον θείον Παρνασσόν... αρχ.2 Καλήν εσπέραν άρχοντες...
Κωδικολογικά στοιχεία:
Χάρτινο περικάλυμμα. Ώα ελαφρώς κομμένη προς τα αριστερά.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,15x0,10
Αριθμός σελίδων:
φφ.12
Ταξιθετικός αριθμός:
32 [33]
Σημειώσεις:
φ.5 Χρήστος Κατζινόπουλος.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10