Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183837 1216 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 1
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 2 Οκτωβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184368
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Έκτακτη (3η): 18 Οκτωβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184370
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η) έκτακτη: 2 Νοεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184371
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 7 Νοεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184372
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 21 Νοεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184375
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 28 Νοεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184376
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 12 Δεκεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184377
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Έννατη (9η): 19 Δεκεμβρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184378
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 15 Ιανουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184379
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο