Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 6 Ιουλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183932 306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 6 Ιουλίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720706
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Οδ. Αγγελόπουλος, Κυβερνητικός Επίτροπος
Φαρμακογνωσία, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης, αναβολή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.