Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 15 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185084 341 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 15 Ιανουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760115
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης
Οργανική Χημεία, κενή τακτική έδρα, προκήρυξη
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, προκήρυξη
Πρακτικά, επικύρωση
Ινδός μαθηματικός στατιστικός C. R. Rao, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής για το πανεπιστημιακό έτος 1975-1976 (Νόμος 197/75)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Υποψήφιος υφηγητής Χαρ. Χαραλαμπίδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Χρυσή Τζουγκράκη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Δημήτριος Παπαθανασίου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.