Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 5 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185088 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 5 Φεβρουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760205
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Μηχανική, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Ινδός μαθηματικός στατιστικός C. R. Rao, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Μ. Πλυτζανόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Μ. Σκούλλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο Δ. Κατάκης
Άννη Τσαντίλη Κακουλίδου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών, καθηγητής ως μέλος
Α. Παπαδάκη Βαλιράκη, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Ι. Κατζουράκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Ζερβός
Πρακτικά, επικύρωση
Συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου Πλαισίου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.