Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 27 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185090 353 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 27 Φεβρουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760227
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Φοιτητικά
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ντία Γαλανόπουλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Νόμος Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.
Προσωπικό για τη Γραμματεία της Σχολής, αύξηση
Επικουρικοί Καθηγητές, Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, έγγραφο
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.