Συνεδρίαση Έκτακτη (20η): 23 Μαρτίου 1976

Πρακτικά uoadl:185093 292 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (20η): 23 Μαρτίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760323
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική, Β΄ κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Μηχανική, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης, επανάληψη ψηφοφορίας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.