Πρακτικό δια περιφοράς: 29 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185252 285 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικό δια περιφοράς: 29 Οκτωβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761029
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμια ημεδαπής, μετεγγραφές φοιτητών (Νόμος 197/75, άρθρο 13, 14, 15, 16, 18)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.