Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185417 299 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770115
Σημειώσεις:
Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε κατά την επόμενη συνεδρίαση στις 20 Ιανουαρίου 1977
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανική Χημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης. Υποψήφιοι οι κυρίες Ειρήνη Παπαδημητρίου Δηλάρη και Ιφιγένεια Βουρβίδου Φωτάκη και οι κύριοι Σωκρ. Παπαδόπουλος και Ευάγγελος Καλατζής. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Γεώργιος Τσατσάς, Δημήτριος Γαλανός και Αινείας Βασιλειάδης (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.