Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 26 Ιανουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:186573 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 26 Ιανουαρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780126
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφοφορίας
Επισκέπτης καθηγητής κ. Ελευθέριος Ζαχμάνογλου, τακτικός καθηγητής στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Purdue στη Lafayette Ινδιάνα ΗΠΑ. Πρόταση για πρόσκληση από καθηγητές Νεγρεπόντη και Γεωργίου
Επιμελητής Υφηγητής Ηλ. Μαριολάκος, ανάθεση για το μάθημα Θαλάσσια Γεωλογία, Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας, πρόταση από καθηγητή Ν. Συμεωνίδη
Νέες έδρες, συγγένεια και ανάθεση
Εντεταλμένοι υφηγητές, διάφορα θέματα και προβλήματα
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μερτής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Σ. Λέκκας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Μ. Κουπάρης (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Νέες έδρες, θέσεις και λοιπά παραρτήματα, ίδρυση και αναδιάρθρωση Σχολής
Α. Κατσός (Φυσιογνώστης), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.