Έκτακτη συνεδρίαση (11η): 4 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:189712 297 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έκτακτη συνεδρίαση (11η): 4 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780304
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική Γεωγραφία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.