Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 29 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190622 339 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 29 Ιουνίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780629
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Τμηματικές εξετάσεις για φοιτητές που εισήχθησαν από το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979, κατάργηση ή μη της τρίτης εξεταστικής περιόδου
Καθηγητές και εντεταλμένοι υφηγητές, ανάθεση εντολών διδασκαλίας και κενών εδρών για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979
Ειδικός επιστήμονας Καλουπτσίδης, ανανέωση θητείας για ένα εξάμηνο
Δ. Παπανικολάου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Ειδικός επιστήμονας Α. Δεσύπρης, ανανέωση θητείας για ένα εξάμηνο
Επιμελητές διδάκτορες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας μαθημάτων για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979 σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 118/75)
Επιστημονικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις
Εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό για το Φυσικό Τμήμα, το Χημικό Τμήμα και το Μαθηματικό Τμήμα, έγκριση
Τεταρτοετείς Γεωλόγοι, 60ωρη άσκηση στην ύπαιθρο,μετατροπή σε διπλωματική εργασία
Καθηγητές και Εντεταλμένοι υφηγητές, χαρακτηρισμός συγγραμμάτων τους ως διδακτικά εγχειρίδια για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.