Συνεδρίαση Εβδόμη: 21 Φεβρουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1917 896 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εβδόμη: 21 Φεβρουαρίου 1887
Χρονική κάλυψη:
18870221
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Δικαστικά – Νομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Οικονομικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Παμπούκης
Αιγινήτης
Φυτολογικό Μουσείο
Μικροσκόπιο
Σπυρίδων Μηλιαράκης
Θεόδωρος Αφεντούλης
Ερασμίας Λιανοσταφίδα, συμβιβασμός
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος
Απόστολος Σταματιάδης, κληροδότημα
Αχιλλεύς Γεωργαντάς, δαπάνες κηδείας
Χήρα Μιλιτάδη Βενιζέλου, επιστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3