Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1977

Πρακτικά uoadl:191940 294 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19771201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ευστάθιος Ζωγραφάκης (Φυσιογνώστης), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 138-140)
Ευθυμία Μελισσάρη Παναγιώτου (Φαρμακοποιός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 136-137)
Κ. Μ. Παλαιός, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για την Οργανική Χημεία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη (Εισηγητική Έκθεση, σ. 58-67)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.