Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:202669 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790412
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ευστάθιος Βασιλείου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.