Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 4 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202677 297 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 4 Οκτωβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791004
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητής Φ. Καφάτος, άδεια
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις, άδειες)
Πρακτικά, επικύρωση
Γραμματεία Σχολής, συμπληρωματική κατανομή από την τακτική πίστωση
Κενές έδρες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας μαθημάτων και εποπτεία
Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.