Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202723 355 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800520
Σημειώσεις:
Σχετικό έγγραφο: Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 24 Απριλίου 1980, σ. 50-87 , τόμος ΦΜΣ 1979-1980, 3
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχειρησιακή Έρευνα, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 65-95)
Επιχειρησιακή Έρευνα, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Εισηγητές οι καθηγητές Γ. Γ. Λεγάτος και Ν. Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 30-64)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.