Άγγελος Μπουρδόπουλος

Μητρώο uoadl:202819 479 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Άγγελος Μπουρδόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910910
Αύξων αριθμός:
38
Τόπος καταγωγής:
Πάτρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Α. Σπηλιωτόπουλος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Πατρών της 21 Σεπτεμβρίου 1890.
Αριθμός 70 Σχεδόν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.