Κατάστοιχον των πεκιάρηδων 1839 αγάμων ενοριτών

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212205 1992 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάστοιχον των πεκιάρηδων 1839 αγάμων ενοριτών
Αριθμός τεκμηρίου:
ΠΣΤ. 228
Συλλογικό όργανο:
Κοινότητα Σταυροδρομίου
Χρονολογία:
1839-1843
Βιβλιοδεσία:
Κώδικας
Είδος:
Μητρώο απόρων - αστέγων
Λέξεις-κλειδιά:
Μητρώα
Περιεχόμενο:
Κατάστιχο αγάμων και παντρεμένων ενοριτών.
Σημειώσεις:
Υπάρχουν πολλές λευκές σελίδες ενδιάμεσα. Ο κώδικας είναι γραμμένος από την αρχή και από το τέλος.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117