Αλέξανδρος Δελμούζος:Γλωσσικές-παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2877623 773 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Τίτλος:
Αλέξανδρος Δελμούζος:Γλωσσικές-παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περιγραφή:
Η παρούσα διπλωματική αφορά μια βιβλιογραφική/αρχειακή έρευνα περί της επίδρασης των γλωσσικών και παιδαγωγικών καινοτομιών του Α .Δελμούζου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη νομοθεσία που προέκυψε μετά το 1977.
Έτος δημιουργίας:
1919
Συγγραφείς:
Αγγελική Η.Βουρδούση
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Δημοτικισμός, Παιδαγωγική, Δελμούζος, Δημοτικισμός
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία