Διερεύνηση της διαμόρφωσης της ταυτότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Μια εμπειρική έρευνα.

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2882457 482 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Τίτλος:
Διερεύνηση της διαμόρφωσης της ταυτότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Μια εμπειρική έρευνα.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την ταυτότητα των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι της έρευνας αφορούν την εις βάθος διερεύνηση της ταυτότητας των μεταναστών και προσφύγων, μαθητών και μαθητριών ενός Διαπολιτισμικού Γυμνασίου της Αθήνας και ειδικότερα πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εαυτό τους στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα θέλουμε να κατανοήσουμε την στρατηγική του επιπολιτισμού που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, καθώς και τα στοιχεία της υποκειμενικότητας του και το πως αυτά αναδιαμορφώνονται με την παραμονή του στην χώρα. Σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια παρουσίασης της καθημερινότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών καθώς επίσης και των μελλοντικών σχεδίων τους. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που έχει ως στόχο την περαιτέρω διερεύνηση προσωπικών στοιχείων και αντιλήψεων των συγκεκριμένων μαθητών και όχι την γενίκευση. Το δείγμα αποτέλεσαν 5 μαθητές και 5 μαθήτριες που είναι φορείς διαφορετικού πληθυσμού. Ως εργαλείο της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήσαμε την ημιδομημένη συνέντευξη.
Έτος δημιουργίας:
2019
Συγγραφείς:
Μαρία Οργιανοπούλου
Σελίδες:
86
Λέξεις-κλειδιά:
Ταυτότητα, επιπολιτισμός, υποκειμενικότητα, πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.