Η Απομυθοποίηση του Χαρεμιού–Το Γυναικείο Παρακράτος: Γυναικείες Μαρτυρίες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2923989 391 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
Η Απομυθοποίηση του Χαρεμιού–Το Γυναικείο Παρακράτος: Γυναικείες Μαρτυρίες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2020). Η Απομυθοποίηση του Χαρεμιού–Το Γυναικείο Παρακράτος: Γυναικείες Μαρτυρίες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Φιλοσοφία και Παιδεία. Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση (ΕΚΔΕΦ), σελ. 2-48.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
© ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ 17ου, 18ου ΚΑΙ 19ου ΑΙΩΝΑ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, σελ. 2-35).
© Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΟΥ: ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ (ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 2002: σελίδες 36-48). Βλέπε, επίσης Καμπερίδου, Ε. (2002). Η ταύτιση των περιηγητριών με το "Άλλο". ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ., (10), 149-160. Copy at http://www.tinyurl.com/hlzxva2 (Keywords: Women behind the veil; identification with the other; gendered travel)
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Περιοδικό:
Φιλοσοφία και Παιδεία, Περιoδική Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση (ΕΚΔΕΦ)
Εκδότης:
Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση
Τόμος:
.
Αριθμός / τεύχος:
.
Σελίδες:
2-48
Λέξεις-κλειδιά:
Γυναικείες μαρτυρίες, φύλο, εξισλαμισμός, χαρέμι, υποδούλωση, Οθωμανική κοινωνία, Ελληνισμός, δουλεία, το "Άλλο"
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Επίσημο URL (Εκδότης):
Στοιχεία έργου:
© ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ 17ου, 18ου ΚΑΙ 19ου ΑΙΩΝΑ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, σελ. 2-35).
© Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΟΥ: ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ (ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 2002: σελίδες 36-48).
gynaikeies_martyries_17uo_18ou_kai_19ou_aiona_48_pages_.pdf (47 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

thewomenbehindtheveil.identificationwiththeother.compressed.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο