Λαογραφική ύλη από τα χωριά Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο), Τάβλα και των Ραδοβυζίων, του νομού Άρτας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3074 1319 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
8
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφική ύλη από τα χωριά Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο), Τάβλα και των Ραδοβυζίων, του νομού Άρτας.
Συλλογέας:
Δημοκρατία Κουτσογιάννη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 965
Γεωγραφική περιοχή:
Άρτα
Πόλη / Χωριό:
Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο) Άρτης
Τάβλα Άρτης
χωριά Ραδοβυζίων Άρτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7