Λαογραφικά της Αργολίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3077 1454 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
11
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφικά της Αργολίδος.
Συλλογέας:
Φραγκίσκη Ιατρού
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
Μάιος 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Άργος
Πηγές:
καταγραφή μαρτυριών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4