Ανέκδοτα λεσβιακά άσματα.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3102 381 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
31
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανέκδοτα λεσβιακά άσματα.
Συλλογέας:
Δημήτριος Μιχαηλίδης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Πέτρα Λέσβου
Πηγές:
εργασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49