Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βήσσανη, της επαρχία Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:31314 485 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1240
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βήσσανη, της επαρχία Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.
Συλλογέας:
Γεωργία Σταματοπούλου του Χρήστου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1971
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Βήσσανη Πωγωνίου Ιωαννίνων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69