Συνεδρίαση: 6 Ιουλίου 1919

Πρακτικά uoadl:42128 567 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 6 Ιουλίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190706
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Λατινική Φιλολογία, τακτική έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22