Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1899

Πρακτικά uoadl:50996 275 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990209
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Γρηγόριος Βερναρδάκης, διορισμός
Λασσάνης, Σούτσος, διαγωνίσματα
Γρηγόριος Μαρασλής, βιβλιοθήκη
Φροντιστήρια, αποδείξεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2