Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1906

Πρακτικά uoadl:51523 220 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19061002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1