Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 1906

Πρακτικά uoadl:51525 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19061013
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης, μέλη
Μόνιμη διεύθυνση:

1